SLUŽBY

01

Krátka
konzultácia

30 min. konzultácia.

Vhodná alternatíva, ako vyriešiť odpovede na konkrétne otázky, čiastkové problémy, alebo rýchly náhľad na posúdenie nastavenia osobných financií a ekonomicko-finančných otázok. Sumár a odporúčania zaslané mailom.

Cena 60 €

02

Komplexná
konzultácia

60 min. konzultácia. 

Vhodná alternatíva, ako vyriešiť komplexné posúdenie a nastavenie osobných financií a ekonomicko-finančného poradenstva. Sumár a odporúčania zaslané mailom.

Cena 120 € 

03

Celoročný
koučing

Komplexný celoročný balík.
4 konzultácie, každá o dĺžke 60 minút (mobil/online/osobne) – „All in one package“  zahrňujúci navyše pravidelný mobilný a e-mailový kontakt k efektívnemu zodpovedaniu všetkých Vašich otázok, ktoré sú z oblasti osobných financií, budovania majetku a ceste k finančnej nezávislosti. Zároveň je tu zahrnutý pravidelný informačný servis o situácii na trhoch a príležitostiach, ktoré idem ja osobne využiť, alebo ich považujem za atraktívne.

Cena 350 €

  Objednávka

  Fakturačná adresa

  Typ služby

  KRÁTKA KONZULTÁCIA - 60 €KOMPLEXNÁ KONZULTÁCIA - 120 €CELOROČNÝ KOUČING - 350 €


  DISCLAIMER:
  Spoločnosť Fintech Investments, s.r.o. je podriadeným finančným agentom spoločnosti Swiss Life Select Slovensko, a.s. (ďalej len „Swiss“) a funguje ako sprostredkovateľ finančných produktov Swiss. V tejto súvislosti je oprávnená poskytovať investičné sprostredkovanie súvisiace s týmito investičnými produktami a nástrojmi. Nemôžeme poskytnúť personalizované investičné poradenstvo mimo sprostredkovania finančných produktov a nástrojov Swiss. Informácie na stránke www.unikdoslobody.sk a dedikovaných sociálnych sieťach a kanáloch v žiadnom prípade nepredstavujú výzvu na kúpu alebo predaj akcií alebo na nasledovanie určitého investičného prístupu. Neposkytujeme žiadne investičné poradenstvo, prezentujeme iba vlastné názory, postrehy, skúsenosti a myšlienky.
  Konzultácie nie je možné zamieňať za žiadne investičné odporúčania alebo rady, neposkytujeme žiadne investičné alebo finančné poradenstvo, prezentujeme iba vlastné názory, postrehy, skúsenosti a myšlienky. Nenesieme zodpovednosť za Vaše investičné rozhodnutia. Ako investor hlavnú zodpovednosť za Vašu finančnú situáciu nesiete Vy sám. Informácie poskytnuté www.unikdoslobody.sk a dedikovanými sociálnymi sieťami a kanálmi nenahradzujú Vašu vlastnú analýzu a úsudok. Investovanie a obchodovanie na burze ako aj iných popisovaných investičných produktoch nesie svoje riziká. Dôsledne odporúčame každému urobiť si vlastnú analýzu pred uskutočnením akéhokoľvek investičného rozhodnutia či už na burze alebo mimo nej. Investovanie a/alebo obchodovanie na burze, ako aj iných popisovaných investičných produktoch nesie svoje riziká. Ako investor si uvedomujete, že hlavnú zodpovednosť za Vašu finančnú situáciu a rozhodnutia nesiete práve Vy. Webová stránka, moje konzultácie a ich obsah je zameraný na zvýšenie finančnej gramotnosti čitateľov. Snažím sa ľudsky a zrozumiteľnou formou vysvetliť ľudom pojmy z oblasti investovania a budovania majetku a ukázať im ako dosiahnuť čiastočnej alebo plnej finančnej nezávislosti. Snažím sa ľudom poskytnúť odpovede na ich otázky v oblasti financií, ekonomiky a investovania. Vysvetliť im pojmy, nástroje a nejasnosti, tak aby si mohli lepšie nastaviť porovnanie investičných produktov, ktoré zvažujú využiť a robiť na záver lepšie kvalifikované rozhodnutia.